AMP+ HVA 280 高压连接器系统

AMP+ HVA 280 高压连接器系统

优化您的选项。TE 的 AMP+ HVA 280 高压连接器系统可提供数千种设计可能、带来灵活的布设并提高制造效率。

独特设计可改善可制造性和封装。 TE 的 AMP+ HVA 280 高压端子和连接器系统包括防手指触碰、触摸安全型 2 针或 3 针中低电流插头和公端设计,可为混合动力及纯电动汽车设备应用提供极高的灵活性。该连接器系统可提供多个锁扣选项和集成内部 HVIL,可实现封装尺寸优化和布设灵活性。

此外,HVA 280 产品系列包含对行业而言独特的分离式公端设计,可通过在系统中实现安全性的两级浮动锁闩来提高封装和制造效率。HVA 280 系列提供 3,000 个以上的组合选项,为各种器件和线束应用(如电池组、直流/直流转换器、板载充电器、电动接头和高压配电)提供解决方案。

应用

 • 电池组
 • 直流/直流转换器
 • 板载充电器
 • 电热器
 • 电动空调
 • 电动助力转向系统
 • 高电压配电

2 位独立屏蔽电缆

选项 参考插头部件号 参考插接公端部件号 参考直插式插接公端部件号 应用规格
工具致动 2103177

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13259
手指致动 2103177

1587831-X

1587975-X;

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13259

*内部护套

2 位多芯屏蔽电缆

分流 HVIL 和Shunt HVIL

选项 参考插头部件号 参考插接接头部件号 参考直插式插接接头部件号 应用规格
Shunt HVIL
工具致动 2103014

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13305
手指致动 2103014

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13305
直通
工具致动 2103163

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13310
手指致动 2103163

2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*)

2103220-X

2103221-X

2103219-X

114-13310

3 位多芯屏蔽电缆

选项 参考插头部件号 参考插接接头部件号 参考直插式插接接头部件号 应用规格
工具致动 2103197

1587973-X

2103247-X (2103321-X*)

2103340/46-1 (2103321-X*)

N/A

114-13253

*内护套

智能插头

选项 参考插头部件号 参考插接接头部件号 参考直插式插接接头部件号 应用规格
手指致动 2103149

1587831-X

1587975-X;2103124-X

2103247-X (2103245-X*)

2103340/46-1 (2103245-X*

2103220-X

2103221-X

2103219-X

N/A

*内护套

机械

 • 端子:2.8mm MCP,064 MQS
 • 线径范围:2-5mm² 多芯或独立屏蔽线
 • 插销种类:两级,工具或手指致动
 • HVIL:集成,内部
 • 提供 CPA
 • 带 HVIL 的直插式帽

电气

 • 额定电压:最高 600V 的单芯屏蔽线。最高 850V 的多芯导线
 • 额定电流:最高 40A*(85 °C 时)
 • 温度范围:-40°C 到 140°C
 • 屏蔽包层:从导线到器件全方位
 • IP 等级:已插接:IP67、IP6k9k。未插接:IP2xb