CAT-AM705-CH8173 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 1
 • 连接器种类 公端子外壳
 • 连接器系统 线到板
 • Sealable
 • 混合型连接器
 • 主要锁定特性 外壳集成
 • 连接器和端子端接到 电线和电缆
 • 应变消除
 • 行间距 5.5
 • Number of Positions 1
 • 行数 1
 • 标称电压架构 12
 • 颜色 其他
 • 连接器代码 8
 • 电缆出口角度 180°
 • 主体材料 PBT GF
 • 对接公端宽度 .63
 • 端子额定电流(最大值) 10
 • 连接器安装类型 板安装
 • 安装特性 不带
 • 端子位置保证
 • 极化
 • 中心线(间距) 2.5
 • 宽度 21
 • 高度 33.7
 • 长度 44.7
 • 工作温度范围 -40 – 100
 • 电路应用 Power
 • 保护等级 IP2B
 • 机构/标准 DIN IEC 512
 • 封装方法 包装
 • 封装数量 462
 • 能够保证连接器位置
 • 可维修